Refutatio i marknadsföring: ett misslyckat exempel?

Skärmavbild 2015-03-13 kl. 14.26.44
Bild från filmen. Klicka på bilden för videon.

I marknadsföring vill man lyfta fram den egna produktens positiva egenskaper. Ibland behöver man ta in en jämförelse med konkurrenternas produkter och ibland även negativ marknadsföring. Åbo Akademis nya rekryteringsvideo tycks bygga på detta.

Enminutsvideon visar ett klassrum och ger scener från olika undervisningssituationer med en absurt inkompetent lärare. Syftet är antagligen att underhålla. Tyvärr är en del av replikerna och situationerna så pass dåliga att det mera är pinsamt än underhållande.

Videon bygger upp till den avslutande texten: ”Ny kunskap kräver nya lärare.” Tyvärr är detta oklart. Vad menas? Är det så att Åbo Akademi erbjuder nya lärare? Eller önskar de sig nya lärare? Var finner vi den nidbild av lärare som videon uppvisar? Vid andra universitet? I den finska skolan? Hur man än resonerar här blir bilden otydlig.

Det andra huvudsakliga problemet är att videon enbart tar upp det negativa vilket innebär att det positiva intrycket från ”produkten” uteblir. Det är en riskabel marknadsföringsstrategi. (Den förra videon hade problem också den.)

Read More

Det absurda argumentet – har det något värde?

Ganska ofta stöter vi på argument som är uppenbart absurda, men som alltså inte bara är känsloyttringar, utrop eller helt irrelevanta påståenden, utan formulerade som argument som i princip passar in i diskussionen. Följande summerar en diskussion häromdagen.

– I Helsingfors har man sedan många år tillbaka hanterat tiggerifrågan så att man förbjudit s.k. aktivt tiggeri.
– Vad betyder det?
– Det är tillåtet att tigga men inte så att man går fram till folk och ber om pengar t.ex. genom att säga ”Give me money!”
– Men varför skulle man vilja förbjuda det?!
– Ja, det är ju mycket annat också som är förbjudet därför att det anses störa den allmänna ordningen i det offentliga rummet.
– Ska man då förbjuda folk att gå fram till någon och fråga om tiden?!
– Men det är ju inte alls samma sak …
– Det är ju precis samma sak! Att begränsa vad folk får göra och inte får göra. Och varför skulle man begränsa de svagares rättigheter!

tiggare_pffvkc
I Helsingfors är denna form av s.k. passivt tiggeri tillåten. I Amsterdam är den också tillåten med vissa begränsningar. I Köpenhamn är detta förbjudet. I Sverige finns inga begränsningar men fenomenet väcker starka känslor.

Argumentet som här sticker i ögonen är att jämföra aktivt tiggeri med att gå fram och fråga om tiden. Detta kan man kalla ett absurt argument. När man evaluerar analoga argument ställer man frågan: finns det några viktiga skillnader mellan de delar som jämförs. I detta fall: finns det några viktiga skillnader mellan att be om pengar och att fråga om tiden? Ja, det finns en avgörande skillnad: det kostar inget att upplysa om tiden, men det kostar givetvis att ge bort pengar. Följaktligen är dessa argument inte jämförbara och ”fråga om tiden”-argumentet kan inte uppfattas som acceptabelt i sammanhanget.

Men ändå finns argumentet där. Om vi utgår ifrån att språkbrukaren är rationell får vi leta efter en annan funktion hos argumentet. Det som ligger närmast till hands är att med ett absurt argument indikera att man anser motpartens argumentation vara absurd. I detta fall då ungefär så: att förbjuda aktivt tiggeri är lika absurt som att förbjuda folk att gå fram och fråga om tiden. På denna retoriska nivå fungerar argumentet trots att det som en del av den logiska argumentationen inte alls fungerar.

När man kommer in i en argumentation av detta slag är det ofta omöjligt att fortsätta den påbörjade argumentationstråden. I stället bör man nog ta ett steg tillbaka och diskutera de överliggande principerna eller värderingarna. I detta fall kunde man ha lyft diskussionen till huruvida det offentliga rummet alls bör regleras och i så fall utgående från vilka principer. I frågor där åsikterna går starkt isär är det viktigt att lyfta diskussionen till en värdediskussion. Ofta kan man inte förstå varandra utan en sådan.

Read More

Ett levande språk med troper och figurer

Skärmavbild 2014-11-27 kl. 13.40.11

Ett levande språk är målet för varje kommunikatör. Knappast huvudmålet, men i varje fall ett viktigt element på vägen mot att nå sin publik. Språket är tankarnas kläder och bör väljas med omsorg.

Mina A-studenter har gjort små nedslag i elocutio – den språkliga utformningen och tittat på troper och figurer.

Enminutspresentationer finner ni på Uppsalaretorikernas YouTube-kanal: Troper & Figurer.

Read More